Dit platform is eigendom van de Stad Brussel.

Door dit platform te gebruiken, aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden.

U vindt ze via de link onderaan de homepage van dit platform. Elke bezoeker wordt geacht deze te hebben gelezen en aanvaard door het simpele feit dat hij zijn bezoek voortzet.

Voor specifieke onderdelen, functies of diensten van dit platform kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden gelden, die de algemene voorwaarden aanvullen of ervan afwijken. In dergelijke gevallen wordt de bezoeker gewaarschuwd voor deze specifieke voorwaarden alvorens hij toegang krijgt tot deze onderdelen of gebruikmaakt van deze functies of diensten

Reproductierecht

Het logo en het merk "BXL" zijn geregistreerd door de Stad Brussel. Elke reproductie van het logo en elke weergave, reproductie en/of exploitatie van het merk zijn ten strengste verboden.

De afbeeldingen (pictogrammen, foto's …) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van dit platform te gebruiken in een strikt persoonlijke context. Elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden.

Portretrecht en recht op privacy

Elke persoon die op een op dit platform getoonde afbeelding verschijnt en die niet heeft ingestemd met het nemen van deze afbeelding of het gebruik ervan in het kader van dit platform, kan een verzoek indienen om deze afbeelding te verwijderen, waarbij hij zich beroept op het portretrecht of het recht op privacy

Het verzoek moet worden gericht aan de eigenaar van dit platform en zal worden behandeld in overeenstemming met het ingeroepen recht. De eigenaar van dit platform behoudt zich het recht voor om het gezicht en elk ander element dat de identificatie van de persoon mogelijk maakt, te vervagen in plaats van de afbeelding te verwijderen.

Beperking van de aansprakelijkheid

  1. Inhoud

De eigenaar en beheerder van dit platform stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van dit platform zo relevant, nauwkeurig en actueel mogelijk is en dat er geen schade kan worden toegebracht aan bezoekers als gevolg van het bezoeken en gebruiken van dit platform.

Eventuele suggesties voor verbetering kunnen aan de beheerder van dit platform worden meegedeeld. Ook kan elk risico op schade aan hem worden gemeld.

  1. Beschikbaarheid

Het hostbedrijf van dit platform doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat deze site te allen tijde kan worden bezocht en gebruikt. Het kondigt vooraf onderbrekingen wegens gepland onderhoud aan. Verdere onderbrekingen zijn niet uit te sluiten, ongeacht de oorzaak ervan.

De eigenaar van dit platform behoudt zich het recht voor om dit platform op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook.

  1. Links naar andere websites

Dit platform biedt links naar andere websites, die overeenkomen met andere domeinnamen en vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars. Bezoekers die een van deze websites bezoeken, worden uitgenodigd om de wettelijke vermeldingen en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden te lezen.

Elke link naar een andere website die niet functioneel is of leidt tot ongepaste inhoud of die schade kan toebrengen aan de bezoeker, kan worden gemeld aan de beheerder van dit platform.

  1. Schadevergoeding

Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het bezoek en het gebruik van dit platform de bezoeker geen schade van welke aard dan ook toebrengen en dat de bezoeker er bijgevolg geen schade van ondervindt. De mogelijkheid van enige schade kan echter niet worden uitgesloten. De schade geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, tenzij zij wordt opgelegd door een rechterlijke beslissing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Elk geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.