Aanvraag om informatie voor handelaren over projecten en ondersteuning buiten werkzaamheden en werven

Enkel beschikbaar aan het loket

Ambulante handel of commerciële events - Suggesties en Klachten

Enkel beschikbaar aan het loket

Ambulante standplaats - Informatie over vergoedingen of sancties

Enkel beschikbaar aan het loket

Animatie en commerciële evenementen

Enkel beschikbaar aan het loket

Commerciële events - Informatie over subsidies

Enkel beschikbaar aan het loket

Horeca - Informatie met betrekking tot een schuldvereffening (terrassen, uitstallingen en schragen)

Enkel beschikbaar aan het loket

Horeca - Suggesties en klachten over terrassen of horecabedrijven

Enkel beschikbaar aan het loket

Horeca - Uitbatingsvergunning (conformiteitsattest)

Enkel beschikbaar aan het loket

Horeca - uitbatingsvergunning voor kansspelen (klasse III)

Enkel beschikbaar aan het loket

Horeca - Vergunning voor het plaatsen van een terras, een uitstalling of een schraag in de openbare ruimte

Enkel beschikbaar aan het loket

Horeca - Vergunningaanvraag (verkoop van sterke drank)

Enkel beschikbaar aan het loket

Kermis - Informatie over vergoedingen of sancties

Enkel beschikbaar aan het loket

Markten - Informatie over heffingen of sancties die verband houden met een standplaats op de openluchtmarkten

Enkel beschikbaar aan het loket

Markten - Suggesties of klachten die verband houden met een standplaats op de openluchtmarkten

Enkel beschikbaar aan het loket

Niet-fiscale schuld: betalingsattest van een retributie

Enkel beschikbaar aan het loket

Niet-fiscale schuld: duplicaatfactuur of schuldvorderingsverklaring

Enkel beschikbaar aan het loket

Niet-fiscale schuld: financiële informatie over een lopend dossier (retributie) en/of betwisting

Enkel beschikbaar aan het loket

Premie voor verfraaiing of renovatie winkelgevels

Enkel beschikbaar aan het loket

Toestemming voor toegang tot een voetgangerszone (doorgangsbewijs)

Enkel beschikbaar aan het loket

Vergunning voor een standplaats op een markt

Enkel beschikbaar aan het loket

Vergunning voor standplaats ambulante handel

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Werkzoekende

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Zelfstandige

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Inschrijvingsaanvraag werknemer (gecombineerde vergunning)

Enkel beschikbaar aan het loket