Buitenlander niet-EU: Hernieuwing van de kaart B (machtiging tot vestiging - status van langdurig ingezetene)

Enkel beschikbaar aan het loket

Identiteitskaart

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Beschikkend over voldoende bestaansmiddelen

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Gezinshereniging tussen EU-burgers

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Student

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Werknemer

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Werkzoekende

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Zelfstandige

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Presentatie van documenten in het kader van het verblijf

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU : Bijwerken van het Rijksregister

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU : EU, EU+, F+ verblijfskaart en identiteitsbewijs voor een vreemdeling (jonger dan 12 jaar)

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU : Permanent verblijf (bijlage 22)

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling familielid van een EU-burger : F-kaart

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Aankomstverklaring

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Inschrijvingsaanvraag stage student zonder visum D

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Inschrijvingsaanvraag student

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Inschrijvingsaanvraag werknemer (gecombineerde vergunning)

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Legalisatie verbintenis tot tenlasteneming

Enkel beschikbaar aan het loket