Afhalen rijbewijs (besteld via BelDrive)

Enkel beschikbaar aan het loket

Afstand van de Belgische nationaliteit

Enkel beschikbaar aan het loket

Ambulante handel of commerciële events - Suggesties en Klachten

Enkel beschikbaar aan het loket

Belastingschuld

Enkel beschikbaar aan het loket

Belgische nationaliteit

Enkel beschikbaar aan het loket

Buitenlander niet-EU: Hernieuwing van de kaart B (machtiging tot vestiging - status van langdurig ingezetene)

Enkel beschikbaar aan het loket

Concessie - Aankoop en verlenging

Enkel beschikbaar aan het loket

Definitief rijbewijs - Auto (categorie B)

Enkel beschikbaar aan het loket

Definitief rijbewijs - Bromfiets en motorfiets (categorieën AM, A1, A2 en A)

Enkel beschikbaar aan het loket

Definitief rijbewijs (categorieën A, B, C, D en G)

Enkel beschikbaar aan het loket

Duplicaat van een rijbewijs

Enkel beschikbaar aan het loket

Euthanasie (wilsverklaring)

Enkel beschikbaar aan het loket

Herkrijging van de Belgische nationaliteit

Enkel beschikbaar aan het loket

Horeca - Suggesties en klachten over terrassen of horecabedrijven

Enkel beschikbaar aan het loket

Huwelijk

Enkel beschikbaar aan het loket

Identiteitskaart

Enkel beschikbaar aan het loket

Identiteitskaart voor kinderen - Kids-ID

Enkel beschikbaar aan het loket

Internationaal rijbewijs

Enkel beschikbaar aan het loket

Markten - Suggesties of klachten die verband houden met een standplaats op de openluchtmarkten

Enkel beschikbaar aan het loket

Niet-fiscale schuld: betalingsattest van een retributie

Enkel beschikbaar aan het loket

Niet-fiscale schuld: duplicaatfactuur of schuldvorderingsverklaring

Enkel beschikbaar aan het loket

Niet-fiscale schuld: financiële informatie over een lopend dossier (retributie) en/of betwisting

Enkel beschikbaar aan het loket

Omwisseling van Europese rijbewijs

Enkel beschikbaar aan het loket

Omwisseling van niet Europese rijbewijs

Enkel beschikbaar aan het loket

Paspoort

Enkel beschikbaar aan het loket

Paspoort voor Belgen met domicilie in het buitenland

Enkel beschikbaar aan het loket

Reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Enkel beschikbaar aan het loket

Terugname van een urne uit het columbarium

Enkel beschikbaar aan het loket

Toekenning van de Belgische nationaliteit (jonger dan 18 jaar)

Enkel beschikbaar aan het loket

Toestemming voor toegang tot een voetgangerszone (doorgangsbewijs)

Enkel beschikbaar aan het loket

Verkrijging van de Belgische nationaliteit (ouder dan 18 jaar)

Enkel beschikbaar aan het loket

Voorlopig rijbewijs

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Beschikkend over voldoende bestaansmiddelen

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Gezinshereniging tussen EU-burgers

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Student

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Werknemer

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Werkzoekende

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Inschrijvingsaanvraag - Zelfstandige

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU - Presentatie van documenten in het kader van het verblijf

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU : Bijwerken van het Rijksregister

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU : EU, EU+, F+ verblijfskaart en identiteitsbewijs voor een vreemdeling (jonger dan 12 jaar)

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling EU : Permanent verblijf (bijlage 22)

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling familielid van een EU-burger : F-kaart

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Aankomstverklaring

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Inschrijvingsaanvraag stage student zonder visum D

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Inschrijvingsaanvraag student

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Inschrijvingsaanvraag werknemer (gecombineerde vergunning)

Enkel beschikbaar aan het loket

Vreemdeling niet-EU - Legalisatie verbintenis tot tenlasteneming

Enkel beschikbaar aan het loket

Wettelijk samenwoning - Verzoek om informatie

Enkel beschikbaar aan het loket

Wettelijke samenwoning - beëindiging

Enkel beschikbaar aan het loket

Wettelijke samenwoning - registratie

Enkel beschikbaar aan het loket