Deze website maakt gebruik van cookies, waarvan sommige vallen onder het toepassingsgebied van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rechtsgrond voor het gebruik ervan is de toestemming van de bezoeker van deze website.

1.    Informatie en beheer van de toestemming

Deze website maakt gebruik van cookies, zowel vereiste als optionele cookies, cookies die specifiek zijn voor de website en cookies van derden, sessiecookies en blijvende cookies.
Bij het openen van deze website wordt de banner "Deze website maakt gebruik van cookies" weergegeven. Die informeert de bezoeker over de gebruikte cookies en geeft hem de mogelijkheid om toestemming te geven om deze te plaatsen en te gebruiken. Hij geeft toestemming door op de "OK"-knop te klikken voor essentiële cookies en door het overeenkomstige vakje aan te vinken voor de categorieën van optionele cookies.
De bezoeker vindt de categorieën van cookies, de algemene doeleinden ervan en de specifieke informatie over elke individuele cookie (naam, aanbieder, doel, vervaltermijn en type) via de banner die wordt weergegeven door te klikken op de link "Details tonen".
Deze informatie, die ook hieronder wordt weergegeven, stelt de bezoeker in staat om vrij, specifiek en geïnformeerd in te stemmen met het opslaan en gebruiken van cookies in het kader van zijn bezoek en het gebruik van deze website (principe van rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking).

Verleng of verander uw toestemming voor cookies
 

2.    Verantwoordelijke voor de verwerking

  • De eigenaar van deze website is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies die specifiek zijn voor deze website, d.w.z. cookies waarvoor de kolom "Aanbieder" van de "Cookieverklaring" een domeinnaam bevat die overeenkomt met deze website.
  • Telkens wanneer hij besluit een cookie van een derde partij op deze website toe te laten, is hij er verantwoordelijk voor dat de aanbieder van deze cookie verklaart dat hij de geldende wetgeving inzake het gebruik van deze cookie naleeft. Daarnaast is elke aanbieder van derdepartijcookies verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van zijn cookie.
  • De bezoeker kan de verklaringen over de op deze website toegelaten cookies van derden lezen, door deze links te volgen of door zelf op het internet naar deze verklaringen te zoeken:

Google 
Microsoft
 

3.    Veelgestelde vragen
 

3.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die met name betrekking kunnen hebben op de bezoeker van een website, zijn bezoek en de context van zijn bezoek. De server die de bezochte website host, plaatst dit bestand op het moment van het bezoek op het door de bezoeker gebruikte apparaat, om het vanaf dat moment te kunnen gebruiken zolang het wordt bewaard.
Wanneer de bezochte website gebruikmaakt van diensten die worden beheerd door websites van derden of partnerschappen aangaat met websites van derden, zullen deze waarschijnlijk ook cookies plaatsen en gebruiken.
Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten, waarvan de verwerking onderworpen is aan de geldende wetgeving.

3.2. Waarvoor dienen cookies ?

Cookies worden gebruikt om het bezoek en het gebruik van een website mogelijk te maken en, daarnaast, om de doeleinden te bereiken die zijn gedefinieerd door de eigenaar van de bezochte website of door de eigenaren van websites van derden die diensten verlenen op de bezochte website of waarmee de bezochte website een samenwerkingsverband heeft gesloten.
Aan de hand van de doeleinden van cookies en door het feit dat ze afkomstig zijn van de bezochte website of van een website van een derde partij kunnen we ze onderverdelen in categorieën:

  • Vereiste cookies versus optionele cookies
  • Websitespecifieke cookies versus cookies van derden
     

3.3. Is cookies aanvaarden verplicht?

In absolute zin is het nooit verplicht om cookies te aanvaarden. De bezoeker van een website kan zijn browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd.
In de praktijk betekent het weigeren van alle cookies vaak dat u een website niet kunt bezoeken of niet alle functies ervan kunt gebruiken. Dit geldt ook voor deze website.
Wanneer een website vereist dat de bezoeker cookies aanvaardt, moet volgens de geldende wetgeving de bezoeker duidelijk en volledig worden geïnformeerd en is het goed om standaard alleen de cookies te activeren die strikt noodzakelijk zijn voor het bezoeken van de website en het gebruik van de basisfunctionaliteiten ervan. Als de bezoeker dat wil en zonder verplichting, kan hij dan andere cookies of categorieën van cookies zelf activeren.

3.4. Hoe lang worden de cookies bewaard?

De opslagperiode van cookies hangt af van hun definitie. Ze kunnen zo lang worden opgeslagen als de bezoeker de website bezoekt of langer duren, afhankelijk van de limiet die door de ontwerper van de cookie is bepaald.
Hierdoor kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen cookies:

  • Sessiecookies versus blijvende cookies.
     

3.5. Hoe verwijder ik cookies?

Cookies kunnen op twee manieren worden verwijderd: ofwel door te wachten tot hun geprogrammeerde looptijd verloopt (die bij een nieuw bezoek aan een website kan worden verlengd), ofwel door ze te verwijderen met behulp van de speciale functie van de gebruikte browser.
De onderstaande links verwijzen naar de hulppagina's van de meest gebruikte browsers:

Chrome
Edge
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari