Beschrijving

De Stad Brussel verwijdert bij haar inwoners gratis graffiti van de gevels van privégebouwen, onder bepaalde voorwaarden die in het reglement zijn vermeld.

De stadsdiensten komen zo snel mogelijk langs na de aanvraag tot verwijdering. Ze zijn wel afhankelijk van het weer en de technische omstandigheden. U moet ook tonen dat u de schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar of de beheerder (syndicus) van het gebouw. Deze toestemming is een machtiging die 5 jaar geldig blijft.


Voorwaarden

  • Het gaat om een privégebouw dat alleen als woning wordt gebruikt.
  • Het gebouw bevindt zich op het grondgebied van de stad Brussel
  • De aanvrager is de eigenaar van het gebouw of heeft een toelating die door de eigenaar of de beheerder (syndicus) van het gebouw ondertekend is.

Uitzonderingen

Deze dienst geldt niet voor geklasseerde gebouwen. Voor zulke gebouwen moet de eigenaar de graffiti op eigen kosten laten verwijderen.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

  • Toestemming (machtiging) ondertekend door de eigenaar of de beheerder (syndicus) van het gebouw
  • Foto's van de gevels waarop de graffiti staat

Tarieven

Gratis

Levertijd

Zo snel mogelijk, afhankelijk van het weer en de technische omstandigheden.

 

Tarief

Gratis

Aanvragen