Beschrijving

Het attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen vermeldt de wensen die een persoon tijdens zijn of haar leven heeft geuit met betrekking tot de wijze van begraven en, eventueel, de bestemming van de as na de crematie.

Het document vermeldt desgewenst ook het confessionele of het niet-confessionele ritueel voor de uitvaart en het bestaan van een uitvaartcontract.


Voorwaarden

Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel.

Hoe aanvragen?

Als u geen elektronische identiteitskaart of verblijfstitel hebt:

  • Aan het loket

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart of verblijfstitel

Tarief

  • Gratis
  • 20 euro te betalen aan de FOD Buitenlandse Zaken voor de legalisatie als het document voor in het buitenland (buiten de Europese Unie) dient

Levertijd

Als het attest in België gebruikt wordt: onmiddellijk.

Als het attest in het buitenland gebruikt wordt (buiten de lidstaten van de Europese Unie): 5 werkdagen. In dat geval doet de Stad de aanvraag voor de legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Levertijd

Onmiddellijk


Tarief

Gratis