Beschrijving

De akte van verblijfplaats met het oog op een huwelijk bevat het adres van de woonplaats en is bedoeld als bewijs van de huidige verblijfplaats en van de burgerlijke stand.


Voorwaarden

Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel.

Hoe aanvragen?

Als u geen elektronische identiteitskaart of verblijfstitel hebt:

  • Aan het loket

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart of verblijfstitel

Tarief

  • Gratis
  • 20 euro te betalen aan de FOD Buitenlandse Zaken voor de legalisatie als het document voor in het buitenland (buiten de Europese Unie) dient

Levertijd

Als het attest in België gebruikt wordt: onmiddellijk.

Als het attest in het buitenland gebruikt wordt (buiten de lidstaten van de Europese Unie): 5 werkdagen. In dat geval doet de Stad de aanvraag voor de legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Levertijd

Onmiddellijk


Tarief

Gratis