Beschrijving

Het attest van gezinssamenstelling is een administratief document (attest) waaruit de samenstelling van het gezin van een persoon blijkt.

Het geeft alle personen aan die op hetzelfde adres wonen en die deel uitmaken van het gezin, evenals eventuele familiebanden met de referentiepersoon van het gezin.


Voorwaarden

Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel.

Hoe aanvragen?

Als u geen elektronische identiteitskaart of verblijfstitel hebt:

  • Aan het loket

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart of verblijfstitel

Tarief

  • Gratis
  • 20 euro te betalen aan de FOD Buitenlandse Zaken voor de legalisatie als het document voor in het buitenland (buiten de Europese Unie) dient

Levertijd

Als het attest in België gebruikt wordt: onmiddellijk.

Als het attest in het buitenland gebruikt wordt (buiten de lidstaten van de Europese Unie): 5 werkdagen. In dat geval doet de Stad de aanvraag voor de legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Levertijd

Onmiddellijk


Tarief

Gratis